Wykłady na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

W ostatnich 2 latach studiów prowadziłem już pierwsze zajęcia dla studentów jednocześnie działając w projektach Katedry Informatyki Ekonomicznej profesora Abramowicza na obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. To były pierwsze wystąpienia, artykuły na konferencje (Business Information Systems) w tym publikacja w jednym z wydawnictw Springer Verlag. Po latach wróciłem na tą uczelnię ? jako wykładowca studiów podyplomowych?

Od 2016 roku wykładam dwa przedmioty (w tym jeden kończący się egzaminem) na corocznych edycjach Podyplomowych Studiów Bankowość i Doradztwo Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych ? Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG?European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

Więcej informacji na stronie uczelni.


Wykłady na konferencjach branżowych

Kilkukrotnie byłem zapraszany jako prelegent na branżowe konferencje ? głównie dotyczące rynku funduszy inwestycyjnych. Organizatorzy zawsze przygotowywali dla mnie rolę 'przedstawiciela środowiska indywidualnych inwestorów?.

Oczekując poruszenia trudnych tematów ? i często polemiki z wykładami producentów produktów inwestycyjnych.

Tytuły tych wystąpień mówić będą same za siebie?

  • ?Quo Vadis inwestorze indywidualny? (Co może zrobić branża finansowa a co musi zrobić inwestor indywidualny.) Fund Industry Summit 2018
  • ?Implementacja dyrektywy UCITS IV? FIS Summit 2017
  • ?Jak oferować produkty inwestycyjne? ? warsztaty na temat rzetelnego podejścia do informowania o produktach inwestycyjnych w ramach

Scena międzynarodowa

  • W 2020 roku prowadziłem wykład z 'nowego podejścia do finansów osobistych? na zaproszenie MetLife Hungary.
  • Dwukrotnie wspierałem wykładami inicjatywę The Financial Manifesto z Londynu
  • Jako jedyny Polak zrealizowałem kilka wystąpień na kongresach MDRT (Million Dollar Round Table). Prezentacje prowadziłem dwukrotnie w VancouverLos Angeles (w ramach sesji MDRT Speaks występowałem przed 15. tysięczną publicznością?) oraz dwukrotnie w Miami.